Nieuws

Enquête over de taken en functies van de (gezins)voogd en pleegzorgwerker

zondag, 17 oktober 2010

De WSP heeft de POR gevraagd om mee te praten over de taken en functies van de (gezins)voogd en pleegzorgwerker. Wat zou er volgens pleegouders anders kunnen en/of moeten in de taakverdeling. Om een goede indruk te krijgen hebben we een enquête uitgezet onder de 92 (!) schaduwPORleden. De respons was enorm! Er zijn maar liefst 79 enquêtes ingevuld. En dat is bijna 90%. De opmerkingen die gemaakt zijn in de enquête willen we nog bundelen, maar bijgaand vindt u vast een link die u brengt naar de resultaten van de enquête. De uiteindelijke verwerking/conclusies zullen, indien uw reacties daar aanleiding voor geven, besproken worden met de WSG/WSP.

Download por_uitslag_enquete_7-10-2010.pdf

Terug