Nieuws

Pleegkind soms langer bij kort-verblijfpleegouders

zondag, 10 juli 2011

Pleegzorg Nederland zoekt bij een acute uithuisplaatsing naar kort-verblijfpleegouders waar een kind eventueel langer kan wonen. Dat is een nieuwe aanpak. Eerder werden kinderen bij een crisisplaatsing eerst bij kortverblijf-ouders geplaatst en later overgeplaatst naar een gezin waar ze voor langere tijd konden blijven. Maar uit onderzoek blijkt dat iedere doorplaatsing een risico vormt voor de ontwikkeling van een kind. 23 procent van de nieuwe pleegzorgplaatsingen betreft crisisopvang.
In 2010 woonden 24.150 kinderen voor korte of langer tijd pleegouders. Dat zijn er 800 meer dan in 2009.
Meer informatie: Factsheet Pleegzorg 2010; NJi-dossier Pleegezin: cijfers
Bron: Pleegzorg Nederland 

Terug