Nieuws

Aantal kinderen in gezinshuizen sterk gestegen

dinsdag, 22 november 2011

In Nederland wonen veel meer uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis dan werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van de Alliantie Kind in Gezin, een initiatief van de Rudolphstichting en Gezinshuis.com.

Het onderzoek brengt de feiten en kenmerken van gezinshuizen in kaart. De vorige inventarisatie van het aantal gezinshuizen en gezinshuisplekken was van het ministerie van Jeugd en Gezin, in februari 2009. Toen waren er 166 gezinshuizen, waar 667 kinderen woonden. In 2011 zijn er 389 gezinshuizen en wonen er 1.362 kinderen. Uit het huidige onderzoek blijkt dat 93 procent van de kinderen van Nederlandse komaf is. Het grootste deel van de gezinshuisouders heeft een beroepsopleiding pedagogiek of didactiek. Naast de eigen kinderen wonen er meestal drie of vier opgenomen kinderen in een gezinshuis. De gemiddelde leeftijd is 12 jaar.

Het onderzoek door de Universiteit Utrecht is het begin van een monitoring van gezinshuizen in Nederland.

Bron: Alliantie Kind in Gezin. Meer informatie: Factsheet over het onderzoek naar gezinshuizen; NJi: Wat werkt bij gezinshuizen

Terug