Nieuws

Liever in pleeggezin of gezinshuis dan in leefgroep

dinsdag, 22 november 2011

Jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen zijn positiever over de plek waar ze wonen dan jongeren in leefgroepen. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Alexander.

Stichting Alexander hield een vergelijkend onderzoek tussen drie woonvormen voor uithuisgeplaatste jongeren. In gezinshuizen wordt 24-uurszorg geboden in gezinsvorm. In gezinshuizen en pleeggezinnen is meer continuïteit en meer ruimte om een hobby te hebben. Ook broers of zussen kunnen af en toe komen logeren en de regels zijn er minder streng. De jongeren vinden dat deze woonvorm dichter bij het 'gewone leven' staat.

Jongeren in alle woonvormen zijn niet tevreden over de voorzorg en de nazorg. De informatie en voorlichting over de woonvorm waar ze terecht komen is onvoldoende. Veel jongeren vinden ook dat ze niet goed worden voorbereid op zelfstandig wonen bij het verlaten van de leefgroep, het pleeggezin of het gezinshuis.

Bron: Alliantie Kind in Gezin
Meer informatie: Bericht over het onderzoek; NJi-dossier Jeugdzorg: Residentiële jeugdzorg; NJi: Wat werkt bij gezinshuizen; NJi: Wat werkt in de pleegzorg?

Terug