Nieuws

Wetsvoorstel verbetering positie pleegouders

vrijdag, 30 december 2011

Zoals u wellicht weet, ligt er een wetsvoorstel dat betrekking heeft op de verbetering van de positie van pleegouders voor in de 1e Kamer. De inwerkingtreding van deze wet staat gepland voor 1 juli 2012. Het is nog niet precies duidelijk wat de consequenties zijn voor pleegouders die voortvloeien uit dit wetsvoorstel, maar zowel de POR als de WSP zijn voornemens u zo goed als mogelijk te informeren en voor te bereiden. Hieronder kunt ueen PDF downloaden met achtergrondinformatie. Het betreft implicaties wetsvoorstelverbetering positie pleegouders en herziening kinderbeschermingsmaatregelen. Gevolgen van de wet voor de (nieuwe) positie van de POR vindt u onder het tabblad Actuele informatie van de POR. Ook op Pleegouderonline van de WSP vindt u informatie over de voorgenomen wetswijziging.

Download implicaties_wetsvoorstel_verbetering_positie_pleegouders_aug._11.pdf

Terug