Nieuws

Onderzoek naar achtergronden en oorzaken uitval

woensdag, 4 april 2012

Er lopen weer een hoop onderzoeken waar uw medewerking voor gevraagd wordt. Op initiatief van Stichting Pleegwijze(r) wordt onderzoek gedaan naar achtergronden en oorzaken van de jaarlijks grote uitval van pleegouders. Elk jaar starten veel nieuwe gezinnen met het opvangen van pleegkinderen, maar jaarlijks stoppen ook veel gezinnen met pleegzorg. Door middel van wetenschappelijk onderzoek wordt geprobeerd een antwoord te krijgen op de vraag waarom pleegouders stoppen met pleegzorg. Het onderzoek wordt onder supervisie van, Dr. Peter M. van den Bergh (afdeling Orthopedagogiek, Universiteit Leiden), uitgewerkt in samenwerking met diverse belanghebbenden op het gebied van de pleegzorg, zoals Pleegwijze(r), de NVP en LOPOR. Het onderzoek wordt uitgevoerd door drie masterstudenten Orthopedagogiek, te weten: Jen-Ay Boverhof, Hanneke de Korte en Brenda Martin Geurts.
Zij hebben in eerste instantie een aantal diepte-interviews gehouden met pleegouders, die gestopt zijn met pleegzorg. Op grond van deze interviews is een digitale vragenlijst ontwikkeld, zodat we meer (ex-) pleegouders naar hun mening kunnen vragen. Er zijn twee versies ontwikkeld: één vragenlijst voor ex-pleegouders (die dus daadwerkelijk gestopt zijn als pleegouders) en één vragenlijst voor nog actieve pleegouders.
We willen benadrukken dat de invulling van de vragenlijst volledig anoniem gebeurt. We weten dus niet wie u bent, maar we zijn wel zeer geïnteresseerd in uw mening.
Als u wilt deelnemen aan deze enquête wordt u verzocht op de link van de vragenlijst te klikken: Vragenlijst Pleegouders
Bij voorbaat hartelijk dank namens de NVP

Terug