Nieuws

Test Pleegvergoeding: vrijstelling belastingheffing bij 4 of meer pleegkinderen

zaterdag, 2 februari 2013

Met ingang van 1 januari 2013 is de belastingwet aangepast en wordt de pleegzorgvergoeding niet meer als belastbaar inkomen beschouwd, ongeacht het aantal pleegkinderen dat in een pleeggezin verblijft.
Daarmee vervalt de bepaling dat bij vier of meer pleegkinderen de belastinginspecteur van geval tot geval beoordeelt of er sprake is van een bron van inkomen. Pleegouders met vier of meer pleegkinderen hoeven niet meer aan te tonen wat de werkelijk gemaakte kosten zijn.

Aan de bepaling is een zogenaamde horizonbepaling verbonden. Dit houdt in dat de bepaling uit de wet tijdig moet worden ‘geëvalueerd’ in verband met de effecten ervan, waarna parlementaire besluitvorming moet volgen over het vervolg. Gebeurt dat niet dan vervalt de vrijstelling zonder nadere maatregelen sowieso per 1 januari 2018.

Terug