Nieuws

Aantal gezinshuizen neemt toe

vrijdag, 6 maart 2015

Het aantal gezinshuizen nam de afgelopen jaren toe, van 479 in 2012 tot 587 in 2014. Dat blijkt uit onderzoek van het Gezinspiratieplein. Het aantal kinderen dat in een gezinshuis verblijft is eveneens gestegen. In 2012 waren dat er 1.677, in 2014 zijn het er minstens 1.728. De provincie Gelderland is koploper, met 141 gezinshuizen binnen haar grenzen. Ook het aantal zorgaanbieders met gezinshuizen nam toe. De stijging van het aantal gezinshuizen is in lijn met Amendement 80 in de nieuwe Jeugdwet. Sinds begin dit jaar zijn gemeenten wettelijk verplicht om voor uithuisgeplaatste kinderen een plek te regelen bij een pleeggezin of in een gezinshuis. Opvang in een residentiële instelling mag alleen nog als plaatsing in een vervangende gezinssituatie niet mogelijk is, of aantoonbaar niet in het belang van het kind is. Bron: Gezinspiratieplein

Terug