Nieuws

Speciale supergewone mensen gezocht ;-)

vrijdag, 23 oktober 2015

De William Schrikker Pleegzorg vindt het belangrijk dat pleegouders kunnen meepraten over het beleid en de organisatie. Medezeggenschap door pleegouders draagt bij aan verbetering van het kwaliteitsbeleid. Om de maand is er een overlegvergadering waarbij de PleegOuderRaad (kortweg POR) en directie elkaar spreken. De POR, bestaande uit pleegouders van de William Schrikker Groep, is een belangrijk adviesorgaan. Zij geeft pleegouders een gezicht en een stem. Pleegouders zijn ervaringsdeskundigen en kunnen inzicht geven over de werking en/of het effect van beleid naar praktijk en vice versa.
De POR zoekt nieuwe leden: de speciale supergewone mensen. Vraag om info bij het secretariaat, of stel u meteen kandidaat! U bent hard nodig.

Terug