Nieuws

PGB

vrijdag, 28 maart 2008

De POR heeft zich vele jaren druk gemaakt om het gegeven dat het PGB beheer door de WSJ veel irritatie gaf bij pleegouders. Uiteindelijk kwam er een enquête waaruit een zeer slechte score kwam en wel een 4.1. Vanaf dat moment ontstond er een goede samenwerking met de WSJ en dit heeft ervoor gezorgd dat per 1 januari 2008 pleegouders het PGB van hun pleegkind zelf mogen beheren. Uiteraard zijn er wel regels opgesteld wanneer en op welke wijze dat kan en moet gebeuren. Er is een overeenkomst en een contract opgesteld dat pleegouders moeten ondertekenen. Pleegouders zijn vrij om het beheer op zich te nemen. Begin 2009 zal er een nieuwe enquête gehouden worden om te zien of pleegouders tevreden zijn over het eigen beheer. Maar de POR zal ook zeer zeker de vinger aan de pols houden als het gaat om het beheer van die PGB’s die niet overgedragen zijn aan pleegouders. Ook die pleegouders zal gevraagd worden om een enquête in te vullen.

Terug