Nieuws

Nieuwe POR-leden

zondag, 28 juni 2009

In juni 2009 zijn er verkiezingen geweest voor een nieuwe POR. Stemgerechtigde pleegouders hebben een aantal keer post van de verkiezingscommissie van de POR en de WSP hierover ontvangen.
Er hebben zich in totaal negen kandidaten gemeld (waaronder 2 herkiesbare leden) en omdat er reglementair plek is voor maximaal negen leden zijn deze mensen automatisch gekozen. Het was dus niet nodig om verkiezingen te houden.
Maandag 22 juni zijn de leden geïnstalleerd door Peter Kouwenberg tijdens de overlegvergadering van de POR en de WSP.
Tevens is afscheid genomen van Frank van der Hulst die 10 jaar lang POR lid is geweest en zijn derde zittingstermijn van drie jaar ruim heeft afgerond. Hij werd op gepaste wijze bedankt voor zijn bijdrage aan en inzet voor de POR.

 

Terug